Wat doet ELSA Brussel?

Lezingen

Lezingen
Elk academiejaar organiseert ELSA Brussel ten minste twee lezingen inzake verschillende juridische materie. ELSA Brussel streeft er zo naar een gevarieerd aanbod ter hand te stellen van de leergierige rechtenstudent.

Career Day

Met een jaarlijks georganiseerde Career Day willen we studenten bewust maken van de niet geringe carrière mogelijkheden die hen staan op te wachten.  De Career Day creëert een mogelijkheid waar studenten al hun vragen en opmerkingen naar hartelust kunnen stellen aan professionals op allerlei juridische gebieden. 

Negotiation competition

De negotiation competition staat in het teken van zowel bemiddeling alsook buitengerechtelijke geschillenregeling. Een uniek evenement waarbij we beide onderdelen vanuit een praktische invulling benaderen. Dit jaar organiseerden we met veel succes deze activiteit voor de tweede keer aan de Vrije Universiteit Brussel.

Legal trip

Ieder jaar organiseert ELSA Brussel minstens één Legal Trip. Deze trips zijn een ontzettend goede manier om een verhelderende kijk te krijgen op het juridische reilen en zeilen in het buitenland. Vorig jaar bezochten we namens ELSA Brussel de politieke hoofdstad van Nederland: Den Haag. Dit jaar trokken we naar het bruisende Londen.

Student Trainee Exchange Program

ELSA Brussel helpt je met het vinden van een buitenlandse stage dankzij de Student Trainee Exchange Program (STEP). Met STEP kunnen rechtenstudenten en pas afgestudeerden een stageplaats bemachtigen voor een periode van 2 weken tot zelfs 2 jaar.

Close Menu